Starka golv sedan 1979

Tenghagen & Co AB

1979 startade familjen Tenghagen golvföretaget Epoxia S-E Tenghagen AB med inriktning på insdustrigolv/fogfria golv. Grundstenarna för verksamheten var då som nu att alltid leverera högsta kvalitet genom hög teknisk kompetens och att vara en pålitlig och serviceinriktad samarbetspartner vid kundernas byggprojekt.

I samband med ett generationsskifte bytte företaget namn till Tenghagen & Co AB som nu drivs av Anders Tenghagen. Företaget har mycket hög kompetens inom de olika golvläggningsteknikerna; industrigolv, betongslipning, flytspackling och blästring.

Vi anlitas ofta som konsult i byggprojektens olika faser när det gäller val av teknik och planering av projekt.

Vårt största verksamhetsområde är nordöstra Skåne men vi utför även uppdrag i hela landet och då framförallt i Stockholmsområdet.

Genom ett väletablerat kontaktnät av noga utvalda underentreprenörer har vi kapacitet att ta oss an stora projekt runt om i landet.

Vi samarbetar med ISO certifierade leverantörer och lämnar alltid garanti på utfört arbete.