P-husbeläggning Globen

Uppdraget omfattade totalentreprenad för installation av ny ytbeläggning av polyeuretan i Globens P-hus med ca 1 500 parkeringsplatser samt kringytor. En total ytbeläggning på ca 24 000kvm. 

I uppdraget ansvarade Tenghagen & co för planering, förarbete, installation och dokumentation.