Orkla Foods Sverige - Tollarp

Tenghagen & co installerar fogfria golv i Orkla Foods Sveriges fabrik i Tollarp, golvbeläggningar som svarar upp mot de höga krav som livsmedelsindustin ställer på hygien och slitstyrka.